Naar de startpagina
Het behandeltraject  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

          baby's    peuters    schoolkinderen    jongeren    behandelingstraject  

Het behandeltraject


Signalering en verwijzing

Ouders, huisarts of specialist, het consultatiebureau, kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school kunnen een rol spelen bij het signaleren van sensomotorische problemen bij kinderen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door de kinderfysiotherapeut hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling.

Behandeling kan plaatsvinden via directe toegankelijkheid (zonder tussenkomst van arts) of na verwijzing door jeugdarts, huisarts of specialist. Voor behandeling van baby’s aan huis is altijd een verwijzing nodig. Indien uzelf, de leerkracht of een ander in de omgeving van het kind een vraag heeft m.b.t. het motorisch functioneren, kunt u dus direct contact met ons opnemen.

Onderzoek en behandeling

Behandeling wordt altijd voorafgegaan door onderzoek/observatie. Dit kan lopende de eerste behandelingen gebeuren (bij baby’s en peuters) of d.m.v. een onderzoek/test die meerdere behandeltijden in beslag kan nemen. Informatie van ouders en omgeving wordt meegenomen. Bevindingen en plan worden vooraf besproken met de ouders.

Behandeling is erop gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van een kind te vergroten zodat het kind beter functioneert in zijn omgeving. Functionele aspecten spelen daarom een belangrijke rol. Het oefenmateriaal in de praktijk is erop gericht plezier te hebben in bewegen en bepaalde motorische functies te “oefenen”. Bij baby’s bestaat de behandeling voor een groot deel uit hantering- en speladviezen aan de ouders. Het aantal behandelingen kan sterk verschillen. Soms is een advies voldoende zoals een houding- of sportadvies. Bij chronische klachten of ontwikkelingsgerelateerde aandoeningen duurt de behandeling langere tijd.

Een behandeling kinderfysiotherapie duurt ongeveer 40 minuten, waarvan 30 minuten behandeltijd. Aparte tijd wordt gereserveerd voor verslaglegging en overleg. Behandeling van baby’s (tot ongeveer 2 jaar) vindt altijd thuis plaats. Andere kinderen komen naar de praktijk die speciaal ingericht is voor kinderen.

Kosten

Kinderen van 0 tot 18 jaar hebben recht op achttien maal kinderfysiotherapie uit de basisverzekering. Na achttien behandelingen is vergoeding afhankelijk van de wijze waarop u aanvullend verzekerd bent. Voor kinderen met een chronisch aandoening wordt kinderfysiotherapie onbeperkt uit de basisverzekering vergoed.

De praktijk heeft met alle zorgverzekeraars een contract. Dit betekent dat als u “in natura” verzekerd bent (dus niet “restitutie”) geen rekeningen thuis ontvangt. U kunt dit ook nog nakijken op de website van uw zorgverzekeraar.

Afspraak verzetten/afzeggen

Als u een afspraak wil afzeggen of verzetten, verzoeken we u om dat tenminste 24 uur van tevoren te doen. Dit kan van maandag t/m vrijdag telefonisch of als dat niet lukt per mail.
Als u niet tijdig afmeldt, dan wordt dit in rekening gebracht met een "no-show tarief". Deze rekening wordt niet door uw zorgverzekeraar vergoed. Het no-show tarief bedraagt € 20,- en verzoeken wij contant te voldoen, dit om de administratieve kosten zo laag mogelijk te houden. Helaas kunnen wij geen onderscheid maken, dus ook in geval van ziekte moeten we, als u zich niet tijdig afmeldt, dit tarief in rekening brengen. We hopen op uw begrip hiervoor.