Naar de startpagina
Medewerkers  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

             Medewerkers  

Medewerkers


Meriam werkt sinds eind 2013 in de praktijk Kinderfysiotherapie Noordwijkerhout en Lisette werkt al sinds 2007 in haar eigen praktijk als o.a. kinderfysiotherpeut. Onze gezamenlijke expertise (veel ervaring en de nieuwste inzichten) is erop gericht de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren. Zowel de gezamenlijke ruimte met state of the art inrichting als het onderlinge (vakinhoudelijke) contact zijn voor ons heel belangrijk. De praktijk is dagelijks geopend. 

Ons doel is zo hulpvraaggericht mogelijk te werken en de  kinderfysiotherapie optimaal bereikbaar te maken voor alle kinderen uit Noordijkerhout en omgeving. Nauw contact met ouders, scholen, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, collega (kinder-)fysiotherapeuten, diverse andere hulpverleners, sportclubs, sportcoach, gemeente enz. vinden wij daarom erg belangrijk. Doordat wij centraal in het dorp werken en onze lijnen met alle instanties kort zijn, zijn we in staat de kinderen zo veel mogelijk in en samen met hun omgeving te begeleiden. Zo kunnen de kinderen hun nieuwe vaardigheden daadwerkelijk in hun dagelijks leven benutten. 

 

Lees meer over Meriam Jacobse

Lees meer over Lisette Lünnemann

(u verlaat de website en wordt doorgestuurd naar de website van fysiotherapiepraktijk Lünnemann)