Naar de startpagina
Medewerkers  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

             Medewerkers    Meriam Jacobse    Henriėtte Rijlaarsdam - Muntendam  

Medewerkers


Sinds eind 2013 werken wij (Henriëtte en Meriam) samen in de praktijk Kinderfysiotherapie Noordwijkerhout. Onze gezamenlijke expertise (veel ervaring en de nieuwste inzichten) is erop gericht de kwaliteit van de behandeling te optimaliseren. Meriam werkt via de de praktijk Fysiotherapie Verhoeve & Zonneveld en zij zijn nauw betrokken bij de samenwerking. Zowel de gezamenlijke ruimte met state of the art inrichting als het onderlinge (vakinhoudelijke) contact zijn voor ons heel belangrijk. De praktijk is dagelijks geopend. 

Ons doel is zo hulpvraaggericht mogelijk te werken en de  kinderfysiotherapie optimaal bereikbaar te maken voor alle kinderen uit Noordijkerhout en omgeving. Nauw contact met ouders, scholen, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra, collega (kinder-)fysiotherapeuten, diverse andere hulpverleners, sportclubs, sportcoach, gemeente enz. vinden wij daarom erg belangrijk. Doordat wij centraal in het dorp werken en onze lijnen met alle instanties kort zijn, zijn we in staat de kinderen zo veel mogelijk in en samen met hun omgeving te begeleiden. Zo kunnen de kinderen hun nieuwe vaardigheden daadwerkelijk in hun dagelijks leven benutten. 

 

Lees meer over Henriëtte Rijlaarsdam - Muntendam

Lees meer over Meriam Jacobse