Naar de startpagina
Peuters  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

          baby's    peuters    schoolkinderen    jongeren    behandelingstraject  

Peuters


Peuters kunnen, afgezien van ernstige aandoeningen, vaardigheden passend bij hun leeftijd niet of niet goed genoeg beheersen, of prikkels van buitenaf moeilijk verwerken. Dit kan hen beperken in spel en contact met leeftijdsgenootjes.

Peuters kunnen eigenlijk alleen spelenderwijs oefenen: zij doen vooral wat ze zelf willen. Meestal komen peuters met een ouder in de praktijk.

De kunst is om spelenderwijs die dingen over te dragen die we ze graag willen leren zo dat ook thuis in het dagelijks ritme “geoefend” kan worden.

Voorbeelden van indicaties voor kinderfysiotherapie bij peuters (2-4 jaar):

 • Achterblijvende motorische ontwikkeling (in vergelijking met leeftijdsgenoten, angst of vermijdgedrag)
 • Problemen in de grove motoriek (bijv. evenwicht, balvaardigheid)
 • Problemen in de fijne motoriek (handvaardigheid)
 • Asymmetrische motorische ontwikkeling (één zijde van het lichaam, één arm of één been wordt meer gebruikt dan de andere kant)
 • Afwijkende motorische ontwikkeling
 • Afwijkend looppatroon (bijv. tenenlopen, asymmetrisch looppatroon)
 • Te veel vallen/ struikelen (in vergelijking met leeftijdsgenoten)
 • Te hoge of lage spierspanning
 • Orthopedische problemen (bijv. spierverkortingen, standsafwijkingen gewrichten)
 • Aangeboren afwijkingen die invloed hebben op de houding en beweging
 • Eet- en drinkproblemen (prelogopedie)
 • Ademhalingsproblemen
 • Neurologische problemen (bijv. Spina Bifida, Cerebrale Parese)
 • Syndromen die de motoriek beïnvloeden (bijv. Syndroom van Down)

 het behandeltraject