Naar de startpagina
Kinderfysiotherapie  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

          baby's    peuters    schoolkinderen    jongeren    behandelingstraject  

Kinderfysiotherapie


Kinderfysiotherapie is een gespecialiseerde vorm van fysiotherapie gericht op baby’s, kinderen en jeugdigen van 0 tot 18 jaar. De meeste kinderen ontwikkelen hun zintuigen en motoriek “vanzelf”. Bij sommige kinderen is ondersteuning gewenst, hetzij omdat ze gewoon meer oefening nodig hebben, hetzij omdat ze met een beperking zo goed mogelijk uit de voeten moeten kunnen. Kinderfysiotherapie kan deze kinderen helpen zich zo optimaal mogelijk te ontwikkelen.

De kinderfysiotherapeut kan het motorische ontwikkelingsniveau van een kind in kaart brengen middels onderzoek en testen (diagnostiek). Kinderfysiotherapie kan op diverse manieren inspelen op de sensomotorische ontwikkeling, bijvoorbeeld door aan te grijpen op de zintuigelijke prikkelverwerking (SI: Sensorische Informatieverwerking), het stimuleren van leeftijdsgebonden vaardigheden, het ontwikkelen van een adequate mondmotoriek (prelogopedie).

Indicaties voor kinderfysiotherapie zijn zeer divers. Klik op een van de kopjes voor meer informatie.


 baby's    peuters    schoolkinderen    jongeren   het behandeltraject