Naar de startpagina
De praktijk  Kinderfysiotherapie Medewerkers Kwaliteit contact & info

                de praktijk    kwaliteit meten    ICT en EPD  

De praktijk


Kinderfysiotherapie Noordwijkerhout is een samenwerkingsverband tussen de Praktijk voor kinderfysiotherapie van Henriette Rijlaarsdam - Muntendam en de Praktijk voor fysiotherapie en manuele therapie van Jaap Verhoeve & Jan Zonneveld (Meriam Jacobse). Vakinhoudelijke samenwerking en intercollegiaal overleg krijgt binnen onze samenwerking veel aandacht.

De praktijkruimte

De praktijk is sinds 2006 gevestigd in een multidiciplinair gezondheidscentrum (Gezondheidscentrum Noordwijkerhout). Eind 2013 is de praktijk Kinderfysiotherapie Noordwijkerhout binnen het gezondheidscentrum verhuisd naar een nieuwe, nog beter ingerichte ruimte op nummer 17a. Tevens is de praktijk uitgebreid  met een tweede kinderfysiotherapeut en iedere dag geopend. Het  gebouw en de oefenruimte zijn zonder hulp rolstoeltoegankelijk en er is veel rekening gehouden met kinderen bij de inrichting van de behandel- en wachtruimtes. De praktijk voldoet aan de nieuwste kwaliteits- en veiligheidseisen.

Samenwerking & Scholing

Werken in een gezondheidscentrum betekent centralisatie van zorg en zeer korte lijnen tussen onze praktijk en bijvoorbeeld de huisartsen, JGZ, fysiotherapie,  logopedie, etc. Daarnaast werken we nauw samen met scholen, ziekenhuizen, revalidatiecentra en CJG. Regionaal nemen we deel aan  een intercollegiaal samnwerkeingsverband van kinderfysiotherapeuten (IOF). 

Henriëtte en Meriam zijn beiden gespecialiseerd kinderfysiotherapeut en als zodanig geregistreerd in het kwaliteitsregister voor fysiotherapie (http://www.nvfk.nl/ of http://www.kngf.nl/) en in het landelijke BIG register. Om deze registraties te behouden wordt er veel aandacht besteed aan bij- en nascholing. De praktijken zijn aangesloten bij de klachtenprocedure van deze organisaties.